SZKOLENIA INS

Zdobądź kwalifikacje trenera bezzałogowych statków powietrznych w Polskiej Szkole Dronów!

 

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

  • Część teoretyczna, trwa 25 godzin i jest dostarczana w formie lekcji stacjonarnych lub zdalnych. Trzy godziny szkolenia opartego na kompetencjach są częścią kursu teoretycznego. Na zakończenie kandydat przystąpi do egzaminu z przedmiotów poruszanych na kursie.
  • Po zaliczeniu testu teoretycznego kandydat rozpocznie praktyczną część kursu, która obejmuje minimum 4 godziny zajęć szkolenia naziemnego, dodatkowo 10 lotów metodycznych oraz praktykę instruktorską, w trakcie której musi wyszkolić 2 osoby- nasz ośrodek zapewnia odbycie takiej praktyki. Na zakończenie odbywa się test umiejętności z trenerem nadzorującym.

 

WPIS KWALIFIKACJI:

Zaliczenie kursu zapewnia uzyskanie kwalifikacji członka personelu UAV (dawniej nazwane instruktorskim).

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE:

15

dnia każdego miesiąca